Naše škola

Naše škola

 

 

Mateřská škola na Loučeni vznikla v roce 1944 a byla umístěna v kabinetě místní obecné školy. Mateřskou školu tehdy navštěvovalo 27 dětí.

V roce 1947 byla mateřská škola přemístěna do bývalého chudobince a děti tu našly útočiště až do roku 1993. Mateřskou školu navštěvovalo průměrně 15 až 45 dětí. V těchto letech prošlo mateřskou školou mnoho dětí a také několik pedagogických pracovníků.

V roce 1993 byla kapacita stávající mateřské školy nedostačující, a tak obecní úřad hledal nové prostory. Po stavebních úpravách v nové základní škole zahajuje 13.9.1993 provoz dvoutřídní mateřská škola s kapacitou 30 dětí. 1.1.1995 se stala základní škola právním subjektem a mateřská škola její součástí.

Stavebními úpravami v roce 2006 se kapacita školy navýšila o 10 dětí, v roce 2008 přibylo dalších 14 míst. V roce 2013 byla podána žádost o výjimku z počtu dětí, které bylo o prázdninách vyhověno. Kapacita školy byla navýšena o 6 dětí na celkových 60. Od 1.9.2018 má škola kapacitu 55 dětí.

Mateřská škola má tři třídy pro 14, 14 a 27 dětí. Mezi  třídami je malá kuchyňka, kde se dětem vydávají svačiny a obědy. Na odpolední odpočinek dětem slouží lehátka, která se rozkládají po obědě ve větší třídě. Děti, které nespí, si hrají a pracují s učitelkou v menší třídě. Dětem je k dispozici pěkná tělocvična, sportovní hřiště základní školy a prostorná školní zahrada v blízkosti mateřské školy. Zde se děti mohou dostatečně proběhnout, hrát si v pískovištích, houpat se na houpačkách, klouzat se, v zimě sáňkovat na kopci.

V mateřské škole působí pět kvalifikovaných učitelek a jedna provozní pracovnice.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let, ale umožníme docházku i dětem mladším. Třídy jsou heterogenní.

Filosofií naší mateřské školy je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vytvořeného dle podmínek zákona č. 561/2004 Sb., dle Rámcového vzdělávacího programu § 4, pro předškolní vzdělávání. Nabízíme standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školy – zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče, výlety a jiné. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Věnujeme se rozvíjení jazykových a komunikativních dovedností včetně anglického jazyka, ekologické výchově a drogové prevenci. Naše MŠ je zapojena v projektu Zdravý úsměv.

write my essay for me cheap

Přejeme si, aby děti byly šťastné a spokojené.

Celoročně spolupracujeme s pedagogy ze základní školy, předškolní děti navštěvují hodiny v 1. třídě základní školy. Společně se školními dětmi navštěvujeme kulturní, výchovné i sportovní akce. Děti se znají s pedagogy i dětmi základní školy, a proto je pro ně přechod do 1. třídy základní školy přirozenější.

***