Návštěva u hasičů

Ve čtvrtek 01.06.2023 jsme byli na návštěvě u hasičů v Benátkách nad Jizerou.

 

Read Comments

Dětský den

Read Comments

Divadlo Koloběžka

V úterý 30.05.2023 přijelo do MŠ divadlo Koloběžka s pohádkou „Jak šli indiáni za sluncem“.

 

Read Comments

Výlet ZOO Chleby

Read Comments

Výsledky přijímacího řízení do MŠ pro školní rok 2023-2024

Vysledky(1).pdf

Read Comments

Vystoupení v KD

V pátek 12.05.2023 vystoupily starší děti v KD Loučeň na setkání seniorů.

 

Read Comments

Fotografování

V pondělí 22.05.2023 se budeme v MŠ fotografovat. Informace naleznete na nástěnce v MŠ.

Read Comments

Divadlo Harmonika

Ve čtvrtek 11.05.2023 přijelo do MŠ divadlo Harmonika s pohádkou „Jak si vzal Franta princeznu“.

 

Read Comments

Změna v organizaci výuky na konci školního roku

Vážení rodiče,

 

v souvislosti s výstavbou nové mateřské školy a dalšími nutnými stavebními zásahy do stávající budovy školy podal ředitel školy ve shodě s návrhem zřizovatele žádost na MŠMT o změnu v organizaci výuky, jinými slovy ukončit období školního vyučování za 2. pololetí již 23.6.2023.

 

Abyste měli ucelené informace zapasované do časového rámce, předkládám následující přehled:

 

od 19.6. do 23.6.2023:

MŠ – beze změny, ŠD (pro družinové žáky 1. – 3. ročníku) - využije prostory učeben I. stupně, ZŠ – výuka dle rozvrhu, ale bez odpolední výuky, poslední týden ve škole

 

od 26.6. do 30.6.2023:

MŠ – beze změny, ŠD (i pro nedružinové žáky 1. – 4.ročníku na základě závazné přihkášky) - využije prostory učeben II. stupně, ZŠ předčasné prázdniny

 

od 3.7. do 14.7.2023:

MŠ společně se ŠD (děti MŠ a družinoví žáci 1. až 3. ročníku na základě závazné přihlášky) - využijí prostory učeben II. stupně

 

od 28.8. do 1.9.2023:

MŠ – pouze pro děti se závaznou přihláškou, službu zajišťuje zřizovatel

 

Vážení rodiče,

jedná se skutečně o mimořádnou situaci, která si vyžádá nemalé úsilí jak ze strany školy, tak i zřizovatele.

Proto věříme, že dané možnosti důkladně zvážíte a využijete je pouze v závažných případech.

 

Zavazna_prihlaska_do_MS_a_SD(2).docx

 

Dopis zřizovatele zákonnýcm zástupcům:

doc03901120230502142340.pdf

Read Comments

Divadlo Petrpaslík

Ve středu 26.4.2023 přijelo do MŠ divadlo Petrpaslík s pohádkou „Aprílové počasí“.

 

Read Comments