Vítejte na stránkách MŠ Loučeň

Odklad školní docházky

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovrší šestého roku věku.

I přesto, že chce zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky, musí dítě přihlásit k plnění povinné školní docházky v základní škole, tzn. musí jít k zápisu do ZŠ. O odložení povinné školní docházky může již při zápisu požádat. Žádost se podává řediteli základní školy písemně a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pro tyto potřeby je dostačující doporučení pediatra).

O odklad povinné školní docházky musí zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok. Zákonný zástupce dítěte musí znovu požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dítě se osobně k zápisu dostavit nemusí.


Informace z MŠMT(Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy):

http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít