Vítejte na stránkách MŠ Loučeň

Organizace dne

Mateřská škola je v provozu od 6:00 do 16:30 hodin. Uvedené časové údaje jsou pouze rámcové. Pedagogičtí pracovníci mohou harmonogram přizpůsobovat výchovně vzdělávacím záměrům a potřebám dětí ve své třídě.

Prosíme o dodržování doby příchodu dětí do 8:00 (případně záleží na dohodě).

6:00 – 8:00

Doba určená pro příchod dětí do MŠ a předání pedagogickým pracovníkům do třídy, volně spontánní a zájmové činnosti, výtvarné a pracovní činnosti, rozvíjení předškolních dětí.
8:00 – 9:15

Komunikační kruh – přivítání dětí, jazyková a kognitivní činnost, pohybové aktivity – denní cvičení, osobní hygiena, dopolední svačina.
9:15 – 9:45

Řízené aktivity pedagogickými pracovníky k danému tématu (rozvoj poznání, základní matematické představy, grafomotorické cvičení, smyslové a didaktické hry, výtvarné a pracovní činnosti – rozvoj jemné motoriky), vzdělávání předškolních dětí.
9:45 – 11:15

Osobní hygiena, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost.
11:15 – 12:00

Oběd a osobní hygiena dětí.
12:00 – 14:00

Odpočinek dětí, poslech pohádky a relaxační hudby.
14:00 – 14:30

Odpolední svačina, osobní hygiena.
14:30 – 16:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, pobyt na terase mateřské školy, odchod dětí domů.


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít