Vítejte na stránkách MŠ Loučeň

Zápis do MŠ

Dítě je do mateřské školy přijímáno ředitelem školy na základě žádosti rodičů.

Termín zápisu do mateřské školy stanoví vždy vedoucí MŠ a zveřejní jej s dostatečným předstihem na webových stránkách.

VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024 PROBĚHNE ZÁPIS DO MŠ 7.KVĚTNA 2024!

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání si můžete osobně vyzvednout v MŠ nebo si ji stáhnout níže z webových stránek mateřské školy.

Přihlášku vyplňte a nechte  ji potvrdit od pediatra, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má potvrzení, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů. (Zákonní zástupci, na jejichž dítě se vztahuje povinné předškolní vzdělávání nemusí dodávat potvrzení o očkování od pediatra ani žádné jiné vyjádření nebo potvrzení od lékaře.)

ŽÁDOST PŘINESTE OSOBNĚ DO MŠ V UVEDENÝ TERMÍN společně s kopií rodného listu dítěte!

Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží osobně během zápisu.

Po ukončení zápisu budou pod tímto registračním číslem, dle školského zákona č. 561/2004 Sb., zveřejněny výsledky zápisu na  webových stránkách a venkovních dveřích MŠ a zákonní zástupci obdrží rozhodnutí o přijetí vydané ředitelem ZŠ.

Informace:

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku od 2 zpravidla do 6 let (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
  • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2023 dovrší věk 5 let.
  • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Soubory ke stažení

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít